ENG

Adresar Organa i Službi Glavnog Grada

Služba za odnose sa javnošću

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 065
E-mail: prsluzba@podgorica.me
Fax:

Služba glavnog gradskog arhitekte

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, duska.macic@podgorica.me

Sekretarijat za sport

Adresa: Marka MIljanova 4
Telefon: +382 20 225 144, +382 20 225 168
Mob.tel:
E-mail: sekretarijatzasport@podgorica.me
Web site:
Fax:

O Gradonačelnici

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 664-444, +382 20 664-333
E-mail: olivera.injac@podgorica.megradonacelnica@podgorica.me

Zamjenici gradonačelnice

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-024
E-mail: luka.rakcevic@podgorica.me

Gradski menadžer

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 055, +382 20 665 046;
E-mail: menadzer@podgorica.me

Glavni gradski arhitekta

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, duska.macic@podgorica.me

Glavni administrator

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail: glavni.administrator@podgorica.me

Služba gradonačelnice

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: 020/665-083
E-mail: sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Služba Glavnog administratora

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail:  glavni.administrator@podgorica.me

Služba za međunarodnu saradnju i partnerstva

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 025, +382 20 665 027, +382 20 665 066
E-mail: international@podgorica.me, projects@podgorica.me

Služba za zajedničke poslove

Adresa:  Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 022
E-mail: zajednicki.poslovi@podgorica.me
Fax: +382 20 482 090

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove

Adresa: Njegoševa 20
Telefon:  +382 20 482-084
E-mail: javnenabavke@podgorica.me
Fax: +382 20 482-091

Služba komunalne policije

Adresa: Vasa Raičkovića bb
Dežurne službe:  067 002 005
E-mail: pgkompolicija@t-com.me
Fax: +382 237-511 

Služba zaštite i spašavanja

Adresa: Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151, +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me
Fax: 020/658-153

Služba za informacioni sistem

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031

Služba za građane

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 052
E-mail: vladislav.dajkovic@podgorica.me

Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 024, +382 020 482 025
E-mail:  unutrasnja.revizija@podgorica.me

Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb
Telefon: +382 672-493
Dežurne službe: 067/245-799
E-mail: komunalna.inspekcija@podgorica.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-180
E-mail: lokalna.samouprava@podgorica.me
Fax:+382 20 447-181
Web: www.mladi.podgorica.me

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me
Fax: +382 20 665-080

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 40
Telefon: 020/625-646, 020/625-647
E-mail:  sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me
Fax: 020/ 625-680
Website: www.sekretarijat-za-ppor.podgorica.me

Sekretarijat za komunalne poslove

Adresa: Rimski trg br. 50
Telefon: +382 20 235-184, +382 20 235-186
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me
Stambena oblast: +382 20 235-187
Komunalna oblast: +382 20 235-189
Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti: +382 20 235-188

Sekretarijat za saobraćaj

Adresa: Oktobarske Revolucije 98
Telefon: 020/ 235-185, 020/ 235-188, 020/ 675-654
E-mail: saobracaj@podgorica.me

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 / 625-724
E-mail: preduzetnistvo@podgorica.me

Sekretarijat za socijalno staranje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20/ 447-160, +382 20/ 447-161
E-mail: sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

Sekretarijat za kulturu

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166

Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-100
E-mail: uljp@podgorica.me
Fax: +382 20 447-102

Direkcija za imovinu

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 625-607, +382 625-618, +382 67/ 652-595
E-mail: direkcija.imovina@podgorica.me, imovina@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica