ENG

Oglasna strana

ReLOaD Program za obuku mladih kod poslodavaca

Poziv za mlade_ReLOaD2
Prijavni formular
Poziv za mlade_ReLOaD2
Prijavni formular

20.12.2023

Javni oglas oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III - za turizam i ugostiteljstvo u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka, postavlja ga direktor na vrijeme od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada

20.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a inspektor/ka I za komunalno - stambenu djelatnost u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 9 izvršilaca/teljki, postavlja ih direktor na vrijeme od 5 godina.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove komunalni inspektor I za komunalno stambenu djelatnost
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove komunalni inspektor I za komunalno stambenu djelatnost

18.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za puteve u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka, postavlja ga direktor na vrijeme od 5 godina.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove inspektor I za puteve
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove inspektor I za puteve

18.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 2 izvršioca/teljke, postavlja ih direktor na vrijeme od 5 godina.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove inspektor I za za drumski saobraćaj
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove inspektor I za za drumski saobraćaj

18.12.2023

Lista studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa za dodjelu stipendija za studijsku 2023/2024. godinu

Lista studenata

15.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – vozač/ica specijalnog motornog vozila ,,pauk” u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada

15.12.2023

Rang lista i Odluka o raspodjeli sredstava za podršku starim zanatima

Rang lista
Odluka

15.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – vozač/ica specijalnog motornog vozila ,,pauk” u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada

15.12.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Viši savjetnik III
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Viši savjetnik III

15.12.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III – za odnose sa javnošću u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III za odnose sa javnošću
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III za odnose sa javnošću

15.12.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III – za međunarodnu saradnju u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III za međunarodnu saradnju
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III za međunarodnu saradnju

15.12.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjenik/ica III u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada–Samostalni savjetnik III

15.12.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – arhivar/ka u Službi Skupštine Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada Referent
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi Skupštine Glavnog grada Referent

15.12.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za postupanje po primjedbama, predlozima i pritužbama građana u Službi Skupštine Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi skupštine Glavnog grada
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi skupštine Glavnog grada

14.12.2023

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica