ENG

O Gradonačelnici

Prof. dr Olivera Injac

Gradonačelnica Glavnog grada Podgorice

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 664-444, +382 20 664-333
E-mail: olivera.injac@podgorica.megradonacelnica@podgorica.me
Biografija

Prof. dr Olivera Injac rođena je 1972 godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije je završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, dok je postdiplomske studije nastavila u Centru za međunarodnu saradnju “Evropske i jugoistočnoevropske integracije“. Zvanje magistra stekla je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, gdje je 2005. godine odbranila magistarski rad na temu „Sociološki aspekti savremenog terorizma u Evropi“. U oktobru 2011. godine dr Olivera Injac na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Kulturološki aspekt međunarodne bezbjednosti“.

Specijalizaciju je završila u Centru za međunarodne studije i studije bezbjednosti “George Marshall“ – Garmisch - Partenkirchen (Njemačka), program studija bezbjednosti (Advanced Security Studies) 2007.godine. Na Institutu za odbranu Ministarstva odbrane SAD (Defence Institute of Legal Studies) - Newport, Rhode Island, USA, završila je program „Legalni aspekti borbe protiv terorizma“, 2007.godine, dok je u Evopskom centru za međunarodne studije i studije bezbjednosti “George Marshall”- Garmisch- Partenkirchen (Njemačka), završila program za predstavnike izvršne vlasti.

Prof. dr Olivera Injac je od 2008. godine do izbora za ministarku odbrane Crne Gore u decembru 2020. Godine bila zaposlena na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica – Studijski program Bezbjednost. 

Bila je profesor na svim nivoima studija za predmete iz oblasti nacionalne i međunarodne bezbjednosti, bezbjednosnih rizika i bezbjednosne kulture. U periodu od 2011 do 2016. godine pokrivala je funkciju rukovodioca Studijskog programa za bezbjednost.

Prije započinjanja akademske karijere, u periodu od 2000 do 2008. godine, radila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Autorka je naučnih monografija, poglavlja u knjigama i velikog broja naučnih članaka iz oblasti bezbjednosti. Imala je naučna i stručna izlaganja više skupova u zemlji i inostranstvu, a bila je i gostujući predavač na nekoliko prestižnih univerziteta imeđunarodnih institucija.

Član je uređivačkog odbora stručnog časopisa Ministarstva odbrane Slovenije “Contemporary Military Challenges” i međunarodnog stručnog časopisa Ministarstva odbrane Sjeverne Makedonije “Contemporary Macedonian Defence”.

Aktivno učestvuje na nacionalnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, a takođe je angažovanakao ekspert-konsultant za međunarodne i nacionalne institucije.

Od decembra 2020. godine, do aprila 2022. godine bila je Ministarka odbrane u 42 Vladi. Potpredsjednica je Pokreta Evropa sad! Tečno govori engleski jezik. 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica