ENG

Privredna društva čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: 020/ 408-700
Faks: 020/ 408-708
E-mail: agencijapg@t-com.me
Web site: www.agencijapg.me

v.d. direktora: Dragan Senić, dipl. ing. građevinarstva

Članovi odbora:

Ivan Maretić
Ivan Knežević
Isamilisufi Nuri
Dalibor Stožinić
Predrag Čađenović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 623-337
Faks: 020/ 622-113
E-mail: aspg@t-com.me
Web site: aspg.me


Izvršni direktor : Vladimir Tomović

Predsjednik upravnog odbora: Momčilo Vujović

Članovi odbora:

    Zdravko Vojnović
    Marko Jovetić
    Emir Pepeljak
    Nebojša Andrejević
    Darko Dragović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. 19. decembra bb, južna tribina Gradskog stadiona
Telefon: 020/ 665 515
Faks: 020/ 665-515
E-mail: info@parkingservispg.me
Web site: www.parkingservispg.me

v.d. direktora: Alija Hamzić

Predsjednik upravnog odbora:

Članovi odbora:

    prof. dr. Dragan Koprivica
    Anđela Bulatović
    Aleksandar Leković
    Vaso Todorović
    Jovović Nikola – (predstavnik zaposlenih)

-->

Adresa: Ulica Bohinjska br. 40, Stari Aerodrom - Podgorica
Telefon: 020/279-311
Mob.tel.: 067/231-196
E-mail: putevi@t-com.me
Web site: www.putevi.me

v.d. direktora: Radoš Zečević

Predsjednik Odbora direktora: Dragan Smolović

Članovi odbora:

    Vladimir Vujović
    Mihailo Čađenović
    Koča Đurišić
    Slobodan Đukić
    Raško Mašković, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon: 020/ 625-424, 069 370 100
Faks: 020/ 625-424
E-mail: pijacepg@t-com.me
Web site: www.pijacepg.me

Izvršna direktorica: Mirjana Purić

Predsjednica upravnog odbora: 

Članovi odbora:

Ervin Kalač
Vanja Popović
Ranko Milić
Radovan Mihailović
Dejan Radunović

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 440-300
Faks: 020/ 440-114
E-mail: info@vikpg.me
Web site: www.vikpg.co.me

v.d. direktora: Ratko Vujović

Predsjednik upravnog odbora: 

Članovi Odbora:

    Mirko Vukčević
    Prof. dr Mileta Marko Ivanović
    Miodrag Živković
    Aleksandar Nišavić
    Zoran Đekić, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara br.4
Telefon:  020/ 625-463, 020/ 624-349
Faks: 020/ 621-420
E-mail: cistocapg@t-com.me
Web site: cistoca.me

v.d. direktora: Denis Hot

Predsjednik upravnog odbora: Milan Vukadinović

Članovi Odbora su :

dr Aleksandar Rašović
Zemka Striković
Marija Pejović - Durutović
Srđan Pejović - iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon/Fax: +382 20 621-544
E-mail: kudoo@t-com.me

Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije
Telefon: +382 20 623-927 / E-mail: rasvjetapg@gmail.com

Službenik za javne nabavke
Telefon: +382 20 620-532 / E-mail: jnku@t-com.me

Web site: www.komunalneusluge.me

VD direktorica: Vesna Popović

Predsjednik upravnog odbora: Vuković Željko

Članovi Odbora:

    Dujović Ana
    Radonjić Slavko
    Nenezić Ivana
    Šćepanović Predrag
    Stojović Srđan

Adresa: Ul. Crnogorskih serdara br.79
Telefon: 020/ 634-022
Faks: 020/ 634-202
E-mail: pogrebneusluge@t-com.me
Web site: www.pogrebneuslugepg.me

v.d. direktora: Radonja Vulikić

Članovi Odbora direktora su :

    Nikola Terzić
    Branko Popović
    Velibor Srdanović
    Radoica Ivanović
    Tamara Grupković, iz reda zaposlenih

Adresa: Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615,
Faks: 020/ 891-613
E-mail: zelenilo@t-com.me
Web site: zelenilodoo.me

v.d. direktora: Petar Krivokapić

Predsjednik odbora direktora:

Članovi odbora direktora:

  • Miloš Krstović
  • Mihailo Ćupić
  • Marko Tiodorović
  • Miloš Radunović
  • Nemanja Đurović

Adresa: Ul. 19 decembra br.12
Telefon: 020/ 664-291
Faks: 020/ 664-294
E-mail: office@pgsport.me
Web site: www.pgsport.me

v.d. direktora: Aleksandar Vučković

Predsjednik odbora direktora: Vesko Lekić

Članovi odbora direktora:

  • Esko Muratović
  • Ivan Kopitović
  • Petar Dević
  • Miloš Marović
  • Snežana Sekulić

Adresa:  Španskih boraca bb
Telefon/Fax: +382 20 625-046,
E-mail:  info@deponija.me
Web site: deponija.me


Direktor: Arsenije Boljević

Predsjednica upravnog odbora: Milanka Otović

Članovi odbora:

   Prof. dr Radoš Bulatović
   Vladimir Kitaljević
   Vladimir Bošković
   Marija Pavićević
   Lazar Martinović, iz reda zaposlenih

     

Adresa:  19 decembra br. 13
Web site: www.gradski.me


VD izvršnog direktora: Rade Vojvodić

Predsjednik Savjeta: Živko Andrijašević

Članovi Savjeta:
- Božidar Jaredić
- Dragana Tripković
- Husein Tuzović
- Amer Ramusović

Dokumenta


Adresa:  Bulevar Revolucije 78
Telefon: +382 20 339-280
E-mail:  info@auzp.me 
Web site: www.auzp.me

v.d. izvršne direktorice: Jasna Gajević

Predsjednik Savjeta: Dunja Pešić

Članovi Savjeta:

    Darko Pižurica
    Dejan Kastratović
    Marija Bulajić Škuletić
    Ana Pajević Tošić, iz reda zaposlenih

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica