ENG

Dolazak u Podgoricu

Nepristupačni crnogorski kras savladan je modernim saobraćajnicama, koji Podgoricu povezuju sa sjevernim, planinskim dijelom Crne Gore, a koji prate kanjone rijeka Morače i Tare, do planinskih jezera i stoljetnih šuma. Nasuprot njima, putevi prema crnogorskoj obali prolaze kroz živopisne predjele crnogorskog juga, preko Skadarskog jezera i Paštrovačke gore, i strmim serpentinama se spuštaju ka Jadranskom moru.

Magistrala duga samo 54 kilometra vodi na crnogorsko primorje, a na 70 kilometara sjeverno do prvog ski – centra. Crnogorski sjever i jug povezuje i pruga Beograd – Bar.
Podgorički aerodrom Golubovci, 12 kilometara udaljen od centra grada, povezan je sa aerodromima u zemlji i inostranstvu. Aktivan avio – saobraćaj, kako ovog tako i aerodroma Tivat, koji se nalazi 75 kilometara od Podgorice, glavni je saobaraćajni oslonac tokom turističke sezone.
ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica