ENG

Javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-090
Faks: 020/ 665-086
E-mail: djecjisavez.pg@t-com.me
Web site: www.djecji-savez.com


Direktor: Aleksandar Milošević

Predsjednica Upravnog odmora: mr MIlica Šćepanović

Članovi Upravnog odbora su:

    Marija Vujović
    Ivan Pelević, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-085
Faks: 020/ 665-087
E-mail: info@pgpozoriste.me, upravnik@pgpozoriste.me
Web site: pgpozoriste.me

Aplikacija: Gradsko pozorište Podgorica


Direktor: Stevan Koprivica

Predsjednica Pozorišnog savjeta: Nina Redžepagić

Članovi Pozorišnog savjeta:

Marijana Papić

Julija Milačić Petrović Njegoš

Elida Korać

Nikola Krstić - iz reda zaposlenih


Adresa: Ul. Vaka Đurovića br.12
Telefon: 020/ 664-235;
Faks: 020/ 664-233
E-mail: kicbudotomovic@gmail.com
Web site: www.kicpodgorica.me

v.d. direktorice: Elida Korać

Predsjednik upravnog odbora:

Članovi odbora:

    Munevera Turković Vučeković
    Mirjana Maslovar
    Danijela Bušković
    Maja Popović

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon: 020/ 242-543;
Faks: 020/242-543
E-mail: pgmuzej@t-com.me
Web site: www.pgmuzeji.me


Direktor: Vučić Ćetković

Predsjednica upravnog odbora: Marina Jočić

Članovi odbora:

    Iva Vučinić
    Milaš Miličić
    Nada Muratović
    Vanja Vuković, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Njegoševa br. 22
Telefon: +382 20 664-715
Faks:     +382 20 664-718
E-mail:   nbp@t-com.me
Web site: www.nbpg.me

v.d. direktorica: Slavica Ilinčić


Članovi odbora direktora:

  • Bećir Vuković
  • Novica Đurić
  • Emilo Labudović
  • Aleksandra Vukanović

Adresa: Kakaricka gora bb
Telefon: 020/ 611-847
Faks: 020/ 611-534
E-mail: jukakarickagora@t-com.me
Web site: www.jukakarickagora.podgorica.me

v.d. direktora: Marko Čađenović

Predsjednik Upravnog odbora: dr Tripko Draganić

Članovi Upravnog odbora:

    Magdalena Popović
    Adrijana Klisić, iz reda zaposlenih

Adresa: ul. Dositeja Obradovića br. 12
Telefon: 020/240-391 ; 020/240-181
Faks: 020/ 240-391
E-mail: dnevni.centar@podgorica.me
Web site: dnevnicentar.podgorica.me


VD direktora: Olga Rovčanin

Predsjednica Upravnog odbora: Nina Strugar
Članovi Upravnog odbora:
     Lina Lakić
     Savo Knežević, iz reda zaposlenih

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica