ENG

Mikro 020

Projekat Mikro020 pokrenut je kako bi se zapuštenim djelovima Podgorice, dao novi izgled kroz aktivno učešće sugrađana. Svjesni činjenice da u Glavnom gradu postoje neuređeni predjeli, gradska uprava odlučila se da pokrene ovaj projekat kako bi se te lokacije oživjele i ponovo postale mjesto okupljanja naših sugrađana. U saradnji sa partnerima i građanima, želja gradske uprave je da ti prostori postanu zeleni urbani džepovi grada, gdje će sugrađani rado provoditi svoje slobodno vrijeme. Cilj ovog projekta jeste da se i građani aktivno uključe kroz odabir lokacija, u simboličan doprinos  sanacijama kao bi osjetili da je taj mikro prostor zapravo njihov, što će dovesti do toga da ga bolje održavaju i čuvaju.

Prva faza projekta odnosila se na  određivanje i definisanje lokacija. Od samog starta određeno je desetak h lokacija od strane naših građana preko gradskih službi, druga faza sadržala je  prikupljanje sredstava i samu sanacija prostora, dok je treća faza krucijalna i ona predstavlja oživaljavanje prostora i njegovo stavljanje u funkciju .

Prva mikro lokacija predstavljena je početkom aprila 2019.godine, na Zabjelu u Ul.Princeze Ksenije. Na toj površini, kasnije je postavljena je i nesvakidašnja trodimenzionalna skulptura Princeze Ksenije, čiji je autor Nikola Simanić. Tako je ta površina osim zelenog sadržaj, dobila I umjetnički pečat. 

Nakon toga uređena je površina u Ul.Oktobarske revolucije, jedno avangradno arhitektonsko rješenje kojim se približavamo svjetskim i evropskim trendovima, nešto što se već radi po razvijenim gradovima svijeta. Taj projekat je priznat na međunarodnoj smotri arhitekture koja je održana u Beogradu. 

Još jedna zelena oaza u srcu Podgorice, nalazi se preko puta podgoričke Gimnazije ,,Slobodan Škerović’’. Osim, zelene površine koja krasi plato ispred Gimanzije, na tom mjestu postavljena je i skulptura Ivana Crnojevića, vladaru zetske držve u 15 vijeku i osnivaču Cetinja.

Zeleni kutak dobila je i Ulica Ilije Plamenca na Zabjelu. Gradsko preduzeće ‘’Zelenilo’’ je na toj površini zasadilo 27 stabala crnog bora i bijelog duda, 352 žbuna i 4.800 lukovica, a tepih travnjak je postavljen na 286 kvadratnih metara. Ugrađen je i hidro sistem za navodnjavanje, klupe i kante za otpatke. Prethodno, radilo se na raščišćavanju terena oko parcele, uklanjanju samoniklog rastinja, košenju, orezivanju drveća i nasipanju treseta.

Posljednja, mikrolokacija otvorena je na Starom aerodromu, te je tako i ovo naselje koje se ubrzano razvijalo dobilo svoj park koji sadrži i igralište za naše najmlađe sugrađane. Gradska uprava ima u planu da nastavi ozelenjavanje na toj parkovskoj parceli, kako bi ovo naselje, a i Podgorica dobilo veliki park kakav zaslužuje. 


ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica