ENG

Gradski menadžer

Gradski menadžer: mr Marjan Junčaj

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 055, +382 20 665 046;
E-mail: menadzer@podgorica.me

U Službi gradonačelnika gradski menadžer je zadužen za:

  • predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja Glavnog grada kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, te obezbjeđuju zaštita životne sredine i održivi razvoj;
  • pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i za praćenje njihove realizacije;
  • izradu informacija i izvještaja o realizaciji gradskih projekata;
  • uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, projektim, te za dostavu podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu s posebnim zakonom;
  • iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;
  • druge poslove koje menadžeru povjeri gradonačelnik.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica