ENG

Javne ustanove i preduzeća u nadležnosti Sekretarijata za kulturu i sport

Javno preduzeće "Sportski objekti" PodgoricaAdresa: Ul. 19. decembar br. 12
Telefon: 020/ 664-291
E-mail: office@pgsport.meOdlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice, spajanjem JP Centar „Morača“ i JP „Gradski stadion“, 2009. godine, osnovano je Javno preduzeće »Sportski objekti«. U okviru Preduzeća organizuje se i vršenje djelatnosti vaninstitucionalnih sportskih objekata - fudbalskih stadiona, sportskih terena, bazena i drugih sportskih objekata u vlasništvu Glavnog grada.Preduzeće je osnovano radi obezbjeđivanja tehničko - tehnološkog i ekonomskog jedinstva za iskorišćavanje i kvalitetno održavanje i uređivanje sportskih objekata i pripadajućeg poslovnog prostora na način kojim se obezbjeduje efikasnost upravljanja i odlučivanja, a u cilju stvaranja uslova za razvoj sporta i pružanje usluga u oblasti sporta i sportske rekreacije.
Preduzeću je povjereno obavljanje djelatnosti iz grupe 926 - sportske aktivnosti, podgrupe djelatnosti 92610 - djelatnost sportskih arena i stadiona i 92622 - ostale sportske aktivnosti:
pružanje usluga u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i sportske rekreacije;
održavanje, uređivanje i korišćenje sportskih objekata povjerenih na korišćenje i upravljanje;
ostale sportske aktivnosti; stvaranje uslova za višenamjensko korišćenje sportskih objekata saglasno potrebama Glavnog grada.

 

JU KIC "Malesija" - Tuzi
Telefon: 020/ 875-143; 875-153
Fax: 020/ 875-143
E-mail: kicmalesija@t-com.meUvažavajući jezičke i kulturne specifičnosti populacije, kulturne i duhovne potreba građana Malesije, 2004. godine, osnovana je JU Kulturno-informativni centar "Malesija" sa sjedištem u Tuzima. U novoizgrađenom objektu stvoreni su optimalni uslovi za rad Ustanove. Djelatnost ovog centra ostvaruje se u okviru Sektora za kulturnu, umjetničku i obrazovnu djelatnost, Sektora za informativnu djelatnost i Sektora za zajedničke poslove. Programskim aktivnostima u muzičko-folklornoj, književnoj, pozorišnoj, filmskoj, obrazovnoj i likovnoj oblasti, uspostavljanjem saradnje sa sličnim ustanovama u Crnoj Gori i okruženju, KIC "Malesija" nastoji da unaprijedi kulturni život na ovom području.Pored osnovne, u KIC-u "Malesija" odvijaju se i druge djelatnosti: organizovanje okruglih stolova, tribina, jubileja, odnosno onih programa koji se uobičajeno obavljaju uz kulturno-informativnu djelatnost.

JU KIC "Zeta" - Golubovci
Telefon: 020/ 873-505
Fax: 020/ 873-501
E-mail: kic.zeta@t-com.meKulturno-informativni centar Zeta sa sjedištem u Golubovcima, osnovan je jula 2004. godine, a zbog rekonstrukcije zgrade, u kojoj je smješten, otpočeo je sa radom 28. septembra 2005. godine. Djelatnost ove ustanove obavlja se u okviru tri, posebno organizovana sektora, i to: Sektor za kulturnu, umjetničku i obrazovnu djelatnost, Sektor za informativnu djelatnost i Sektor za zajedničke poslove.Kroz organizovanje programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva sa muzičkim, dramskim, likovnim, obrazovnim, filmskim, književnim i drugim sadržajima, saradnju sa sličnim institucijama, organizovanje simpozijuma, tribina i promocija, ova ustanova u oblasti kulture i informisanja obavlja poslove od javnog interesa, čiji je cilj zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva.

JU Narodna biblioteka "Radosav Ljumović"
Adresa: Ul. Njegoševa br.22
Telefon: 020/ 664-718
Fax: 020/ 664-715
E-mail: info@nbp.me
Web site: www.nbp.meIstorija Biblioteke počinje 19. januara 1881. godine kada je osnovana Podgorička čitaonica. Kao Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" osnovana je krajem 1944. godine, odnosno početkom 1945. godine u prostorijama današnjeg Bioskopa "Kultura". Početni fond iznosio je oko 700 knjiga. Biblioteka je 1965. godine smještena u zgradi bivšeg hotela "Radovče", tačno na mjestu gdje se nekada nalazila Podgorička čitaonica. U narednom, skoro tridesetogodišnjem periodu, Biblioteka se nešto brže razvijala. Prostorni uslovi omogućili su njenu raznovrsnu djelatnost i mnogo veće prinavljanje knjižnog i drugog bibliotečkog materijala. Nova etapa u razvoju Narodne biblioteke nastaje krajem 1991. godine kada je organizovana kao javna ustanova. Iste godine završena je rekonstrukcija, sanacija i adaptacija zgrade. Tada je dobijeno još 100 m² smještajnog prostora. Biblioteka je sasvim reorganizovana i danas raspolaže sljedećim odjeljenjima, fondovima i zbirkama: Odjeljenje za odrasle čitaoce, Dječje odjeljenje, Odjeljenje periodičnih publikacija, Zavičajno odjeljenje, Odjeljenje za legat, fond stare i rijetke knjige, priručni fond, fond stare knjige i četiri područna odjeljenja. Radi boljeg i efikasnijeg informisanja uvedena je kompjuterska obrada podataka kroz novi COBISS program, a njenim korisnicima je omogućeno cijelodnevno besplatno korišćenje Internet usluga. Danas, Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih i obrazovnih institucija. Raspolaže sa preko 200.000 bibliotečkih jedinica. Pored osnovne djelatnosti, Biblioteka je postala prepoznatljiva i po "Tribini u 18" kao i po svojoj izdavačkoj djelatnosti.

JU "Gradsko pozorište"
Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-087
Fax: 020/ 665-085
E-mail: pgpozoriste@t-com.me
Web site: www.pgpozoriste.me i www.gradskopozoriste.meOva ustanova baštini tradiciju Pionirkog pozorišta koje je osnovano 1951. godine, inicijativom reditelja Vasilija Ivanovića Šćućkina. Pionirsko pozorište se 1959. godine integrisalo sa Dječjom bibliotekom i kursom engleskog jezika za djecu u Pionirski kulturni centar, a od 1994. godine djeluje kao samostalna institucija pod nazivom Dječje pozorište. Odlukom osnivača – SO Podgorica, 27. decembra 2002. godine formirana je Javna ustanova Gradsko pozorište. Tokom više od pet decenija rada, članovi ansambla, brojni umjetnici i saradnici-pozorišni radnici iz zemlje i inostranstva, dali su svoj autorski doprinos razvoju Gradskog pozorišta. Od prve premijere "Crvenkapa", u režiji Mirka Simića, pozorište je izvelo preko 210 premijera.Gradsko pozorište je jedini profesionalni teatar u Crnoj Gori koji predstave izvodi na tri scene: Dramskoj sceni za djecu, Lutkarskoj sceni za djecu i Večernjoj sceni. Igrajući dramske tekstove iz domaće i svjetske baštine, kao i komade savremenih autora, stasalo je u instituciju prepoznatljive programske orijentacije i sugestivne scenske izražajnosti, koja je uticala na generacije pozorišne publike u Crnoj Gori.

JU "Muzeji i galerije"
Adresa: Ul. Marka Miljanova bb
Telefon: 020/ 242-543
Fax: 020/ 242-605
E-mail: pgmuzej@t-com.meOsnovani su kao Zavičajni muzej, odnosno Sabirni centar za budući Muzej, odlukom Skupštine opštine od 8. aprila 1950. godine. Januara 1961. godine donijeto je rješenje da se osnuje Zavičajni muzej kao samostalna ustanova, i već 19. decembra iste godine Muzej je otvoren za posjetioce u ulici Miljana Vukova. U toku 1968. godine Muzeju su dodijeljene nove prostorije u ulici Vuka Karadžića, a 2003. godine dobili su optimalan prostor u ulici Marka Miljanova, gdje se i sada nalaze. Moderna galerija je osnovana 1961. godine, a Galerija Rista Stijovića 1969. godine. U toku 1970. godine osnovan je Muzej Marka Miljanova na Medunu, kao odjeljenje Muzeja grada. Oktobra 1974. godine izvršena je integracija Muzeja grada sa Modernom galerijom i Galerijom Rista Stijovića u združenu RO, koja je dobila ime Muzeji i galerije Titograda. Kao javna ustanova organizovana je 1991. godine.Muzej grada je zavičajnog, dok su Muzej Marka Miljanova i Galerije Rista Stijovića memorijalnog tipa. Muzeji i galerije se bave sistematskim istraživanjem, prikupljanjem, čuvanjem, održavanjem, sređivanjem, proučavanjem, obrađivanjem, izlaganjem, propagiranjem i publikovanjem muzejskog i galerijskog materijala, kao i unapređivanjem muzejsko-galerijske djelatnosti. Pored toga, Muzej se stara o održavanju, čuvanju i zaštiti istorijskih spomenika i spomenika kulture na području Glavnog grada Podgorice.
U sastavu JU "Muzeji i galerije" Podgorice nalaze se četiri radne jedinice: Muzej grada, Muzej Marka Miljanova, Moderna galerija i Galerija Rista Stijovića.

 

JU KIC “Budo Tomović”
Adresa: Ul. Vaka Đurovića br.12
Telefon: 020/ 664-235
Fax: 020/ 664-233
E-mail: kicbudotomovic@gmail.com
Web site: www.kicpodgorica.com


 Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” je javna ustanova multikulturalnog karaktera koja svojim programima animira veliki broj građana, nastojeći da zadovolji njihove najšire kulturne potrebe. Svoju integralnu ulogu ostvaruje osmišljavanjem i sinhronizovanjem kulturnih aktivnosti, čime zauzima istaknuto mjesto u kulturnom životu Podgorice.
Datira još od 1946. godine, kada je osnovano prvo kulturno-umjetničko društvo u Republici, koje je dobilo ime “Budo Tomović”. Tokom vremena funkcioniše kao Omladinski kulturni centar. Kao radna organizacija Dom omladine “Budo Tomović” osnovan je 30. decembra 1965. godine, a kao društvena ustanova, pod istim nazivom i sa istom djelatnošću 1992. godine. Odlukom SO Podgorica o transformisanju društvene u javnu ustanovu 2001. godine, promijenio je naziv u JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” koji  nosi i danas.
Ova ustanova godinama je gajila eksperimentalne projekte u umjetnosti i kulturi, uopšte. Začetnik je alternativnog teatra i Festivala internacionalnog alternativnog teatra – FIAT.
Zadaci i poslovi koje ova ustanova izvršava baziraju se na dramskoj, filmskoj, muzičkoj, likovnoj, obrazovnoj, organizaciono-uslužnoj i tehničkoj djelatnosti, a u okviru institucije djeluje folklorni ansambl i narodni orkestar “Budo Tomović”, kao i alternativna pozorišna scena DODEST.

 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica