ENG

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina Podgorice (I faza)  

Katastar zelenih površina predstavlja jedan od najznačajnih mehanizama kvalitetnog upravljanja zelenim površinama, koje posebno važnu ulogu imaju u urbanim sredinama, izloženim brojnim pritiscima koji su rezultat savremenog načina života. 

U tom smislu, a u cilju sveobuhvatnog kvalitativnog i kvantitativnog sagledavanja stanja zelenih površina koje će predstavljati osnovu za njihovo kontinuirano očuvanje i unapređivanje, Glavni grad je izradio Katastar zelenih površina – I fazu, u okviru koje su prikupljeni podaci o drveću, žbunju i zelenim površinama, urbanom mobilijaru i rekreativnim površinama. Prikupljeni podaci sadrže njihovu prostornu poziciju, karakteristike objekta i fotografiju. 

Granica obuhvata faze 1 Katastra kreće od Union mosta, sredinom rijeke Morače do Mosta Vaka Djurovića (Vezirovog mosta), odakle ide ulicom Vaka Djurovića, skrećući pored gimnazije Slobodan Škerović, Njegoševom ulicom do bulevara Ivana Crnojevića, prateći bulevar Ivana Crnojevića do spajanja sa magistralnim putem M80. Sa magistralnog puta M80 skreće sredinom korita Ribnice do mosta na Ribnici sa ulicom Španskih boraca, odakle se ulicom Braće Ribar i Ulicom Marka Mažanovića povezuje sa Bulevarom Pera Ćetkovića i dalje Bulevarom Veljka Vlahovića do spajanja sa Magistralnim putem M18. Zatim se spaja sa krajem bulevara Josip Sladea i ponovo izlazi na Magistralni put M80 prateći put do spajanja sa željeznicom. Kreće se sredinom željeznice do spajanja sa bulevarom Save Kovačevića i dalje bulevarom Srdjana Aleksića izlazi na Union most odakle je i počela.

Katastar zelenih površina Podgorice (I faza), koji omogućava pretraživanje prema različitim kriterijumima, možete pogledati na sljedećem linku: 

www.kzp.podgorica.me


Pilot projekat – Katastar zelenila za Kraljev park

Izradi prve faze Katastra zelenih površina Podgorice prethodila je realizacija pilot projekta u okviru kojeg je evidentirano zelenilo i urbani mobilijar u Kraljevom parku. 

Katastar zelenila za Kraljev park, koji omogućava pretraživanje prema različitim kriterijumima, možete pogledati na sljedećem linku: Pilot projekat


ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica