ENG

ReLOaD2: Objavljen javni poziv za mlade srednjoškolce i visokoškolce za sticanje profesionalnih znanja kod poslodavaca

21/12/2023
ReLOaD2: Objavljen javni poziv za mlade srednjoškolce i visokoškolce za sticanje profesionalnih znanja kod poslodavaca

Glavni grad Podgorica i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu mladih svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca, starosti od 18 – 30 godina, iz Podgorice, za učešće u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen mladima iz Podgorice koji su zainteresovani za stručnu obuku kod lokalnih poslodavaca, uz mogućnost dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalne obuke mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

Poziv je upućen svim mladima, svršenim srednjoškolcima ili visokoškolcima koji nisu u formalnom obrazovanju, sa teritorije Glavnog grada Podgorica, a prema sljedećim kriterijumima:

- da imaju prebivalište na teritoriji lokalne samouprave Podgorica;

- da su strarosti od 18 – 30 godina;

- da su završili srednje ili visoko obrazovanje.

Posebno ohrabrujemo djevojke i mladiće koji pripadaju nekoj od ranjivih društvenih grupa da se prijave!

Rok za prijavu je petak, 29. 12. 2023. na email reloadgrants.me@undp.org

Svi detalji o uslovima i načinu prijave dostupni su na sljedećim linkovima: 


Poziv za mlade ReLOaD2

Prijavni formular

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica