ENG

Objavljivanje ugovora

Ugovor Direkcije za imovinu o ustanovljenju prava službenosti postavljanja kablovskih vodova

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije o konstituisanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije o prodaji građevinskog zemljišta

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodji-nepokretnosti prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokopletiranju urbanističke parcele)

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nekretnine

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Art Link”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Sinteza”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i Link Creative Studio

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – prenosu prava

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-dokompletiranje urbanističke parcele

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Sporazum Direkcije za imovinu o zamjeni ispunjenja predmeta obaveza

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Sporazum Direkcije za imovinu o zamjeni ispunjenja predmeta obaveza

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovori o zaduženju Glavnog grada Podgorice za izgradnju Jugozapadne obilaznice

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nopokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji imovine

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o angažovanju psihologa

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranja urbanističke parcele)

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti uz doplatu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Centra za informacioni sistem o pružanju usluga

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – dokompletiranje

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o sporazumnom rješavanu imovinsko pravnih odnosa

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zakupu zemljišta – parkovske površine na lokaciji “Brdo Gorica”

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranju) urbanističke parcele

Ugovor Direkcije za imovinu o dokompletiranju

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor o poslovnoj saradnji između Centra za informacioni sistem i “Crnogorskog Telekoma” a.d.

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Jugodata” d.o.o.

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Produkcija” d.o.o.

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula između Glavnog grada Podgorice i “S2B” d.o.o.

Ugovor UZZ 216/2020 OD 05.06.2020 - TRUDBENIK

Ugovor UZZ 272/2020 OD 08.07.2020 – IBRAHIMOVIĆ ŠEMSO

Ugovor UZZ 260/2020 OD 01.07.2020 – VUKSANOVIĆ ZORAN

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele

Ugovor Direkcije za imovinu o uspostavljanju prava stvarne službenosti

Ugovor o nabavci male vrijednosti-MZ 1 MAJ

Ugovor o zakupu poslovnog prostora-MZ LJUBOVIĆ

Ugovor o zakupu poslovnog prostora-MK BIOČE

Ugovor o zakupu poslovnog prostora-MZ DOLJANI

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o ustanovljenju prava stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor o zakupu MZ 1. maj

Ugovor o zakupu MZ Doljani

Ugovor o zakupu MZ Ljubović

Leković Lovćenka

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor o zakupu MZ 1. maj

Ugovor o zakupu MZ Doljani

Ugovor o zakupu MZ Ljubović

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu PP MZ 1.maj

Ugovor o zakupu PP MZ Doljani

Ugovor o zakupu PP MZ Ljubovic

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica