ENG

Objavljivanje ugovora

Ugovor UZZ 284/2023 od 24.11..2023 godine zaključen sa “CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” DOO iz Podgorice.

Ugovor UZZ 51/2022 od 18.02.2022. godine, zaključen sa Kaljević Mitrom iz Podgorice

Ugovor UZZ 17/2022 od 04.02.2022. godine, zaključen sa Ćupić Mitrom iz Podgorice

Ugovor UZZ 878/23 od 12.09.2023 godine zaključen sa Bakić Radivojem iz Podgorice

Ugovor UZZ 800/23 od 15.09.2023 godine zaključen sa “TRUDBENIK” DOO iz Podgorice

Ugovor UZZ 569/23 od 14.09.2023 godine zaključen sa “DID INVEST” iz Podgorice

Ugovor UZZ 272/2023 CEDIS

Ugovor UZZ 522/2021 od 21.12.2021.godine, zaključen sa „ZETAGRADNJA“ DOO iz Podgorice

Ugovor UZZ 52/23 od 13.09.2023 godine zaključen sa Šipčić Jelenom i Popović Vladimirom iz Podgorice

Ugovor UZZ 180/23 od 12.09.2023 godine zaključen sa Lakušić Zoranom iz Podgorice

Ugovor UZZ 709/2023 od 10.11.2023. godine zaključen sa Alivodić Edinom

Ugovor UZZ 1001/2023 od 01.11.2023. godine zaključen sa Koljenović Rasimom

Ugovor UZZ 106/2023 od 07.11.2023. godine zaključen sa Radović Milicom

Ugovor UZZ 1043/2023 od 27.10.2023. godine zaključen sa “Verde Village” doo

Ugovor UZZ 237/2023 od 03.11..2023 godine zaključen sa Perović Pavlem

Ugovor UZZ 822/23 od 26.10.2023 godine zaključen sa “Ćatić” doo Bijelo Polje.

UZZ 454/2023 od 21.09.2023 godine zaključen sa “CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” DOO iz Podgorice

DOO MHG DADI UZZ 774-23

Ugovor UZZ 1758/2023

Ugovor UZZ 579/2023

Ugovor UZZ 551/2023

Ugovor UZZ 399/2023

Ugovor UZZ 537/2023

Ugovor UZZ 334/2023

Ugovor UZZ 225/2023

Ugovor UZZ 221/2023

Ugovor UZZ 269/2023

Ugovor UZZ 312/2023

Ugovor UZZ 267/2023

Ugovor UZZ 299/2023

Ugovor UZZ 87/2023

Ugovor UZZ 132/2023

Ugovor UZZ 145/2023

Ugovor UZZ 136/2022

Ugovor UZZ 206/2022

Ugovor UZZ 51/2022

Ugovor UZZ 56/2023

Ugovor UZZ 07/2023

Ugovor UZZ 59/2023

Ugovor UZZ 166/2022

Ugovor UZZ 85/2022

Ugovor UZZ 1681/2022

Ugovor UZZ 75/2023

Ugovor UZZ 40/2023

Ugovor UZZ 1108/2022

Ugovor UZZ 14/2023

Ugovor UZZ 554/2022

Ugovor UZZ 306/2022

Ugovor UZZ 579/2022

Ugovor UZZ 1828/2022

Ugovor UZZ 554/2022

Ugovor UZZ 10/2022

Ugovor UZZ 1568/2022

Ugovor UZZ 711/2022

Ugovor UZZ 233/2022

Ugovor UZZ 128/2022

Ugovor UZZ 76/2022

Ugovor UZZ 195/2022

Ugovor UZZ 309/22

Ugovor UZZ 697/2022

Ugovor UZZ 835/2022

Ugovor UZZ 598/2022

Ugovor UZZ 590/2022

Ugovor UZZ 496/2022

Ugovor UZZ 480/2022

Ugovor UZZ 118/2022

Ugovor UZZ 281/2022

Ugovor UZZ 285/2022

Ugovor UZZ 244/2022

Ugovor UZZ 99/2022

Ugovor UZZ 33/2022

Ugovor UZZ 14/2022

Ugovor UZZ 980/2021

Ugovor UZZ 414/2021

Ugovor UZZ 489/2021

Ugovor UZZ 621/21

Ugovor UZZ 398/2021

Ugovor UZZ 1815/2021

Ugovor UZZ 266/2021

Ugovor UZZ 487/2021

Ugovor UZZ 1264/2021

Ugovor UZZ 262/2021

Ugovor UZZ 280/2021

Ugovor UZZ 1307/2021

Ugovor UZZ 846/2021

Ugovor UZZ 22/2021

Ugovor UZZ 394/2021

Ugovor UZZ 181/21

Ugovor UZZ 214/2021

Ugovor UZZ 142/2021

Ugovor UZZ 295/2021

Ugovor UZZ 123/2021

Ugovor UZZ 65/2021

Ugovor UZZ 40/2021

Ugovor UZZ 478/2020

Ugovor UZZ 83/2021

Ugovor UZZ 227/2021

Ugovor UZZ 39/2021

Ugovor UZZ 217/2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica